Het leereffect van onze training schrijven

vr 16 februari 2018 | Lotte

Woordjes stampen. Een samenvatting maken. De lesstof keer op keer doorlezen. Belangrijke zinnen onderstrepen. Leerstrategieën... wie is er niet groot mee geworden. Maar werken die strategieën nou echt? Helaas niet, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe dan wel? Lees meer over de filosofie achter onze training schrijven.

Waarom is de lesstof doorlezen zo ineffectief? Omdat het een passieve manier van leren is. Hier steek je relatief weinig van op. De kennis gaat als het ware ‘het ene oor in, andere oor uit’. Samenvatting maken, zinnen onderstrepen en woordjes stampen lijken een stuk actiever. Maar ook hierbij herhaal je in feite alleen maar het geleerde. Je legt geen nieuwe verbindingen in je hoofd. En precies daar zit de crux.

Passieve manieren van leren zijn ineffectief Passieve manieren van leren zijn ineffectief

Nieuwe kennis context geven

Het geheim van effectief leren is: nieuwe verbindingen leggen. Daarom werken ezelsbruggetjes vaak zo goed. Bij het leren van woordjes bijvoorbeeld, verbind je zo het nieuwe woordje actief met je bestaande kennis. Je geeft het woordje een ‘context’. Hierdoor blijft het hangen. Ook tijdens de training schrijven gaan we actief aan de slag met de lesstof:

  •   Door zinnen te verbeteren, zelf te schrijven, quizzen te maken, te discussiëren over de stof en vragen te stellen.
  •   Door direct dóen wat de trainer vertelt. We passen de tips uit de training schrijven toe in praktijkoefeningen.
  •   En door aan anderen uit te leggen waarom jij bepaalde schrijfkeuzes maakt. Zo zet je jouw hersens nóg actiever aan het werk.
Effectief leren is: nieuwe verbindingen leggen

Concrete voorbeelden

Met concrete voorbeelden krijg je inzicht in abstracte ideeën. Zeker als die voorbeelden komen uit een bekende context. Zo verbind je een nieuw concept met je bestaande kennis. Vóór de training schrijven analyseert de trainer schrijfvoorbeelden vanuit jullie team of afdeling. Tijdens de training schrijven ga je aan de slag met jullie eigen werk. Je past schrijftips toe en ook de trainer geeft suggesties. Samen bespreek je de uitwerkingen.

Het ‘spacing effect’: lesstof spreiden

Eén keer zes uur leren, werkt veel minder goed dan drie keer twee uur. Door de training schrijven te spreiden, moet je geheugen in feite ‘harder werken’. Want de stof is elke keer alweer een beetje weggezakt.

  •   Wij verdelen een training schrijven altijd liefst over twee verschillende dagen. Ook als de training schrijven maar uit twee dagdelen bestaat.
  •   Tussen de twee trainingsdagen in maak je een huiswerkopdracht.
  •   Tijdens de tweede dag van de training schrijven bespreken we het huiswerk én herhalen we de kernpunten uit dag één.
  •   We verzorgen graag een nazorgtraject: deelnemers kunnen ons dan na de training schrijven nog een aantal uur om schrijftips vragen.
Een training schrijven van 2 dagen plus huiswerk

Zzzzzzz... training schrijven

Geloof het of niet: slapen is een enorm effectieve leerstrategie. Tijdens je slaap verwerk je het geleerde. Je legt de nieuwe verbanden vast en slaat informatie op. Zo onthoud je alles beter. Door de training schrijven te verdelen over de twee dagen plus huiswerk en nazorgtraject, geven wij jouw hersens de kans om in alle rust hun ordenende werk te doen. Dit versterkt het effect van de training schrijven.

Als sociale wezens leren mensen in interactie Als sociale wezens leren mensen in interactie

Tot slot: inspirerende leraar

Mensen zijn sociale wezens, die leren in interactie met anderen. Een online lesprogramma kan nooit de voorbeeldfunctie en inzichten vervangen van een leraar die het vak van binnenuit begrijpt. Een training schrijven bij De Huurwoordenaar wordt altijd gegeven door een zeer ervaren copywriter of journalist. Zo tilt onze training schrijven je denken naar een hoger niveau.

Interesse in een training schrijven?

Of het nu gaat om professioneel e-mailen, SEO-schrijven, bloggen of overtuigende bid- of offerteteksten schrijven: De Huurwoordenaar verzorgt graag een training schrijven voor jouw team of afdeling? Lees meer over onze schrijftraining en neem contact met ons op.

* Bronnen: ‘How we learn: the surprising truth about when, where and why it happens’ - Benedict Carey (2015) en onderzoeksresultaten van de Radboud Universiteit.