Bid- en tenderteksten


Bij bid- en tenderteksten schrijven, zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Hoe ontwikkelt u toch een compact eindresultaat dat exact beantwoordt aan de vraag van de klant? Op een heldere en correcte manier?

Precies dát leren uw bidmanagers en andere geïnteresseerde professionals in dit ontwikkelprogramma. Ook ontwikkelen deelnemers de vaardigheden om in Best Value Procurement (BVP) ofwel prestatie-inkooptrajecten de stellingen effectief te beantwoorden.

Geef uw visitekaartje af

Waarom bent u dé partij voor deze opdracht? Dat beschrijven de deelnemers in een compact, compleet en prettig leesbare tekst, congruent qua inhoud en schrijfstijl. Zo geeft uw organisatie een stevig visitekaartje af dat vertrouwen wekt.

Opbouw van het ontwikkelprogramma

  •   Voor de training: onbewust onbekwaam We vragen alle deelnemers voorafgaand aan het ontwikkelprogramma naar hun leerdoelen. Een ervaren trainer analyseert eerdere inschrijvingen door uw organisatie.
  •   Eerste trainingsdag: naar bewust onbekwaam In een afwisselend programma met interactieve quizzen, schrijfopdrachten en persoonlijke feedback gaan deelnemers aan de slag met hun eigen praktijkcasussen.
  •   Verbeteranalyse: bewust onbekwaam We verdelen het programma over twee dagen. Dit draagt sterk bij aan het leereffect. Tussendoor maken deelnemers een reflectieve verbeteranalyse.
  •   Tweede trainingsdag: naar bewust bekwaam Tijdens de tweede trainingsdag van het ontwikkelprogramma bespreken we de verbeteranalyses en ervaringen, en herhalen we de kernpunten.
  •   Individuele nazorg: naar onbewust bekwaam Alle deelnemers kunnen ons na het programma nog 4 uur om individuele feedback en coaching vragen. Zo verankeren we het leereffect.

Trainingspartner van BOS

Verkopen is een vak. En de toegevoegde waarde van sales zit ‘m steeds meer in een overtuigende schriftelijke communicatie. Als partner van BOS (Business Opportunity School) verzorgt De Huurwoordenaar schrijftrainingen voor sales-, service- en retailmedewerkers. 

Compleet ontwikkelprogramma: 2900 euro

Het programma bestaat uit twee dagen training, inclusief voorbereiding en reflectieve verbeteranalyse. De Huurwoordenaar ontwikkelde een eigen trainingsmethode die bidteams helpt om beter te presteren. Bewezen resultaten:

  • significante verbeteringen in de schrijfvaardigheid
  • aantoonbaar soepeler samenwerking in bidteams
  • blijvend effect, mede dankzij individuele nazorg

* Het nazorgtraject wordt apart verrekend à 275 euro per persoon.
* Max. 8 deelnemers (eerste groep is 2900 euro, elke volgende groep 1950 euro).